Menafsirkan lagu #1: 168, Monita Tahalea

Bogor, 15 Juli 2017 Bakat baru ditemukan Beberapa bulan ini saya menemukan bakat  baru saya yang terpendam. Lebih tepatnya disadarkan oleh teman, sih. Waktu itu cucurakan di rumah Ami Paramitasari dalam rangka arisan pertemanan. Cucurakan sepemahaman saya adalah adat sunda berupa kumpul bersama untuk makan-makan dengan maksud merayakan kehadiran ramadhan yang akan tiba. Selesai makan-makan, […]

Read More Menafsirkan lagu #1: 168, Monita Tahalea

Konversi Lahan Sebagai Ancaman Bagi Orangutan Kalimantan

Oleh : Saqinah Nur Rahmawati   Orangutan hidup dalam kawasan yang dilindungi dan tidak dilindungi. Orangutan kalimantan terdapat dalam 15 kawasan perlindungan, namun separuh dari kawasan yang ada bukan merupakan habitat yang medukung  bagi Orangutan. Ditambah lagi penyusutan yang drastis terus terjadi selama dua dekade terakhir (Atmoko, 2007). Habitat yang berkurang dengan adanya perubahan hutan […]

Read More Konversi Lahan Sebagai Ancaman Bagi Orangutan Kalimantan

Upaya Penyelamatan Orangutan Kalimantan

Oleh: Saqinah Nur Rahmawati Tanpa mempedulikan jumlahnya atau pentingnya bagi manusia, bernilai ekonomi tinggi atau tidak, setiap spesies memiliki hak untuk hidup dan kelanjutan hidup setiap spesies harus dijamin karena semua spesies memiliki nilai intrinsik sesuai pandangan ekosentris (Deep ecology). Nilai intrinsik adalah nilai yang terkandung dalam sumberdaya (Fauzi, 2006). Nilai intirnsik sudah melekat secara […]

Read More Upaya Penyelamatan Orangutan Kalimantan